top of page

EXTREME STILETTO DESIGN (ESD) / ЕКСТРЕМЕН СТИЛЕТ ДИЗАЙН – дивизионна художествено-техническа номинация, в която на участниците са предоставени 2 (два астрономически) часа за създаването на удължени нокти в стил стилет на една ръка, изградени с форми. Може да се използват само професионални материали за изграждане на нокти (акрил, гел), използвани в съответната система. Дизайна трябва да бъде оригинален и да показва художествения талант на участника.

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ШПИЛЬКИ (ESD) / ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ШПИЛЬКИ

45,00€Цена
    bottom of page