top of page

МОДЕЛИ

 

Дайте този раздел на вашия модел или бъдете сигурни, че е запознат с всички тези правила!

 

1. Състезателите трябва да осигурят свои собствени модели, когато в номинацията се изискват модели. Моделите трябва да са на възраст най-малко 18 години, ИЛИ ако е подписано съгласие от родителите не по-малки от 14, И един или двамата родител(и) присъстват, заедно с непълнолетният модел. Моделите ще трябва да покажат документ за самоличност, ако бъде поискан от екипа на Nailpro. Могат да се използват само живи модели.

2. Състезателите сами са отговорни да се уверят, че те и техните модели разбират и спазват правилата на конкурса. Неспазването може да доведе до приспадане на точки или дисквалификация по преценка на екипа на конкурса NAILPRO.

 

3. Моделите нямат право да надничат през преградата между тях и съдийската зона по време на съдийството! Ако те не сътрудничат на съдиите, състезателя ще получи 5 наказателни точки. Ако това продължи, може да бъдете дисквалифицирани. По време на процеса на съдийство моделите НЕ могат да говорят със съдиите. Те не могат да използват мобилни телефони по време на целия съдийски процес.

4. В нито един момент по време на състезание моделите не могат да помагат на състезателя в каквото и да е начин. Моделите не могат да издуват прах, да облизват ноктите си по всяко време, преди да бъдат оценени. Ако служител помоли модела да спре да нарушава тези правила по преценка на Техническия съдия може да дисквалифицира състезателя за лошо поведение на модела.

5. На моделите НЕ е разрешено да носят каквито и да било бижута на пръстите, китките или ръцете си, включително часовници.  Неспазването ще доведе до приспадане на 5 точки в категорията. Това правило не важи за модели за Fantasy Nail Art.

6. Когато състезанието приключи, състезателите трябва незабавно да спрат да работят и да се отдалечат от работните си места според указанията. Състезателите нямат право да докосват отново своите модели, докато не бъдат оценени.  Неспазването ще доведе до дисквалификация.

7. Всеки определен Технически съдия, член на екипа на Nailpro има право да наложи приспадане от 5 точки за всеки, който причинява смущения, е неуважителен към персонала на NPC или за всякакви нарушения на правилата.

bottom of page