top of page

Инструкции за онлайн конкурса Nailpro:


1. Участникът трябва да изтегли и инсталира приложението ZOOM на телефона си или на друго
устройство поне два дни преди първия ден на състезанието (безплатно). В деня преди
конкурса организаторът ще проведе тестова конференция за ВСИЧКИ участници, независимо
дали някой от участниците се състезава през първия или втория ден на конкурса. Участниците
ще получат достъп до конференцията на имейл, посочен при регистрацията. За да бъдете
допуснати в тази среща, както и в следващите за конкурса за регистрация в Zoom трябва да
използвате името, с което сте се регистрирали за участие в конкурса.


2. Както в офлайн режим, всеки участник ще получи свой уникален номер със съкращението
за номинация. Номерата ще бъдат изпратени на имейла, предоставен по време на
регистрацията. Получените номера трябва да бъдат изписани на гърба на дланта на модела
преди началото на номинацията (на лепящ етикет). Преди началото и в края на номинацията,
техническите съдии и организаторът ще проверят номерата.


3. За да участва в онлайн конкурса участника трябва да осигури интернет с добра скорост, за
да осигури непрекъсната връзка по време на участието му. Участието в конкурса става от
вашето работно място с включена камера, насочена към участника и модела. По време на
конкурса участника трябва да се регистрира 30 минути преди всяка номинация, в която участва
като последва линка за достъп до конкурса изпратен му на посочения е-мейл адрес. В тези 30
минути техническите съдии ще проверят номерата на участниците, ръцете на моделите и
допустимите материали за работа в конкретната номинация. 5 минути преди началото на
номинацията техническите съдии ще проведат брифинг, за да припомнят правилата за участие
в съответната номинация. По време на брифинга участниците нямат право да докосват ръцете
на модела си. Техническите съдии съобщават оставащото време до края на номинацията.
Когато обявят КРАЙ всички участници незабавно трябва да преустановят работа и да вдигнат
ръцете си. След края на номинацията техническите съдии проверяват всеки модел дали е
завършена работа и едва тогава модела и участника са свободни да напуснат срещата.


4. Паузата между номинациите е един час. В рамките на това време участникът трябва да
направи снимки на работата си и да качи снимките в Google Disk в лична папка с фамилното си
име, с което се е регистрирал. Достъпът до папката ще бъде отворен два дни преди
първенството и ще ви бъде изпратен на имейла, посочен при регистрацията. Внимание! Всеки
участник има своя основна папка с номера си. Участникът лично качва снимките в своите папки
с отделните номинации, името на отделните папки е съкращението на номинацията.

Моля, проверете съдържанието на папката!


5. На онлайн конкурса се прилагат същите правила, както на стационарния - например
продукти и инструменти, които не се използват в тази категория, не могат да бъдат на масата.
Ако участник е забравил да подготви нещо от материалите, той трябва да поиска разрешение
от технически съдия, който наблюдава участниците непрекъснато. На моделите е строго
забранено да стават и да напускат мястото пред камерата.

Информация за снимките за онлайн конкурса – моля, вижте подробности в “Инструкции за снимките


Ако имате въпроси, моля, изпратете имейл на nailprobulgaria.eu@gmail.com
whatsapp +359897886840

bottom of page