top of page

ОЦЕНЯВАНЕ

1 . Конкурсите NAILPRO използват аналитично оценяване за оценяване на състезателите.
Трима съдии разглеждат и оценяват състезателите в категории дебют и ветеран като две
отделни групи. Чрез метода на елиминиране съдиите избират не повече от десет финалисти
(Топ 10) на всяко номинация, които да бъдат оценявани. Всички останали участници не
получават точки от съдиите. За не дивизионните номинации се използва същата система за
преглед и съдииство.

2 . Финалистите на всяко ниво се гледат едновременно по време на процеса на оценяване.
Финалистите се оценяват в десет критерии; всеки критерии има възможни десет точки,
вариращи от 1 (неприемливо) до 10 (безупречно), освен ако не е отбелязано друго. Всеки от
тримата съдии отговаря за три до четири критерии. Критериите за всяка номинация са
изброени в правилата, специфични за тази номинация. Само финалистите получават оценъчен
лист с резултати.

3 . Комисията на състезанието изчислява крайните резултати и съдиите проверяват
класациите, преди да обявят финалистите. Всички резултати се проверяват от главния съдия.
Решението на съдиите е окончателно.

10 бална скала на оценяване:

10 = Безупречно

9 = Практически безупречно

8 = Много добре

7 = Добре

6 = Малко по-добре от средно

5 = Средно

4 = По-ниско от средното

3 = Лошо

2 = Много лошо

1 = Недопустимо

 

5 бална скала на оценяване:

5 = Безупречно

4 = Много добре

3 = Средно

2 = По-ниско от средното

1 = Много лошо

 

Собственост на конкурса Nailpro ©2019 Creative Age Publications.  Всички правила, включително критериите за журиране, НЕ СЕ ДОПУСКА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ, ОСВЕН АКО НЕ СЕ ДАДЕ ПИСМЕМО ОДОБРЕНИЕ САМО ОТ ДИРЕКТОРА НА СЪСТЕЗАНИЕТО NAILPRO!  Всички правила на конкурса Nailpro са написани и всички права са запазени.

bottom of page