top of page

Участниците в присъствените категории трябва да са извадили всички продукти, които ще използват на работната маса за проверка от Техническите съдии на състезанието преди неговото начало.

Продуктите трябва да са в оригинални опаковки, на които

да е видно какъв е продукта.

Темите за всички номинации, на които се работи по зададена тема ще бъдат обявени с обявяването на програмата и формата за регистрация. Темата трябва да се вижда и проследява на всеки един нокът и на всички заедно.

bottom of page