top of page

РЕЧНИК НА КОНКУРСА

 

 КОНКУРСНО КАЧЕСТВО - стандарт за безупречност, определен за всяка номинация, на който трябва да отговарят всичи работи без изключение, независимо от опита на участника и неговата квалификация и заслуги.

 

 КОНКУРСЕН СТИЛ - еталон за съвършенство при удължаването на нокти за всички видове удължения, пълен набор от моделирани нокти, които отговарят на следните характеристики:

 

 - най-елегантният, деликатен външен вид на ноктите

 

 – форма: от крайна квадратна до овална

 

 - съотношението между нокътното легло (розово) и свободния край (бяло) - 1: 1, измерено от средата на линията на усмивката визуално

 

- продукта да е тънко положен в зоната на кутикулата, усилен в стрес зоната и тънък в свободния край, така че свободния край да е с дебелината на визитна картичка (0.254-0.762см) (.01-.03 инча)

 

- С извивката (арка) - да е в диапазон 40-50% ( 144-180 градуса)

 

СЪСТЕЗАНИЕ ПО УДЪЛЖАВАНЕ НА НОКТИ -​ състезание за професионалисти в областта на нокътната естетика, в което професионалистите се състезават и представят работата си, изпълнена в съответствие с правилата и критериите на този конкурс.

 

УДЪЛЖЕНИ НОКТИ - създаването на изкуствени нокти с помощта на съответните материали върху естествените нокти.

 

САЛОНЕН СТИЛ - стандарт за безупречност на състезанието за "Салонно моделиране", ноктите трябва да отговарят на следните характеристики:

– по-„носим” външен вид, тоест подходящ за носене в ежедневието и създаване в салона върху клиенти

 

– форма: от крайна квадратна до овална

 

- съотношението между нокътното легло (розово) и свободния ръб (бяло) - 2: 1, измерено от средата на линията на усмивката визуално

 

– продуктът е тънко положен в зоната на кутикулата, подсилен в стрес зоната и изтънява към свободния край, така че краят да съответства на дебелината на една и половина визитни картички (0,1-1,2 мм)

 

- С извивката (арка) - да е в диапазон 33.33-40% ( 120-144 градуса)


 

УЧАСТАЦИ НА НОКТИТЕ:

 

АПЕКС - най-високата точка на арката

 

АРКА - извивката на повърхността на нокътя (погледната отстрани)

 

С - ИЗВИВКА - извивката на повърхността на нокътя (погледната отпред)

 

ОБЛАСТТА НА КУТИКУЛАТА - участъка от нокътя в зоната на кутикулата

 

ДИСТАЛЕН КРАЙ - края на нокътя

 

СВОБОДЕН КРАЙ – частта от нокътя от линията на усмивката до края на нокътя (дистален край)

 

СТРАНИЧНА  СТРУКТУРА - структурата на изградения нокът погледната от страни (странични стени).

 

ЛУНУЛА - участък в основата на нокътя, видимата част на матрикса.

 

НОКЪТНО ЛЕГЛО - участъка от нокътя от областа на кутикулата до линията на усмивката.

 

СТРАНИЧНИ СТЕНИ - края на нокътя излизащ от областта на кутикулата до дисталния край.

 

ЛИНИЯ НА УСМИВКАТА- извитата линия разделяща нокътното легло и свободния край.

 

СТРУКТУРА НА ПОВЪРХНОСТТА - структура на външната и вътрешната страна на изкуствения нокът, с оглед правилното изграждане на арката.


 

КОНКУРСЕН ПРОЦЕС:

 

АНАЛИТИЧНО СЪДИЙСТВАНЕ – процес, по време на който съдиите оценяват работите по съответни критерии.

 

БРИФИНГ - кратък преглед на правилата на състезанието, предшестващ номинацията, присъствието е задължително.

 

КРИТЕРИИ – аспект, по който съдиите оценяват. Всяка работа се оценява по 10 критерия.

 

ТИТУЛЯРЕН ЛИСТ - формуляр, който се прикрепя към оценъчния лист, в който са нанесени точките и рейтинга на състезателя

 

ДИВИЗИЯ - всички участници са разделени на дивизии 

 

ДИВИЗИОНЕН – когато се разделят на ДЕБЮТ и ВЕТЕРАН и НОВ УЧАСТНИК

 

НЕ ДИВИЗИОННА - когато участват заедно ДЕБЮТ и ВЕТЕРАН

 

ЕЛИМИНАЦИЯ - процес на изключване от по-нататъшно оценяване на участници, които не са влезли в топ 10 на финалистите

 

ФИНАЛИСТИ - 10 участника, чиято работа е получила най-висок бал и се борят за призови места. Всяко състезание предполага наличие на 10 финалиста в дивизия Дебют и 10 финалиста в дивизия Ветеран.

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ - стандарти за оценяване на всяка категория.

 

НИВО - описание на опита на участника

НОВ УЧАСТНИК – участник, който никога не е участвал в състезания

*Участник спечелил първо място в конкурсите Nailpro може да участва като ВЕТЕРАН или ДЕБЮТ в следващо участие.

 

ДЕБЮТ - участник, който никога не е заемал първи места на състезания

 

ВЕТЕРАН - участник, спечелил първо място в състезания

 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПЕРГЛЕД - първи кръг на оценяване на работите, в процеса на който се извършва избора на финалистите от останалите участници.

 

ВРЕМЕ ЗА ВЪПРОСИ - пет минути на брифинга, по времето на който може да се задават всякакви въпроси относно номинацията

 

РЕГИСТРАЦИЯ - заплащане за участие и получаване на информация относно участието в конкурса.

 

ЧЕК ИН - трябва да се направи от участника при неговото пристигане на мястото на състезанието за получаване на информация, номера и сертификат за участие.

 

СИСТЕМА НА ОЦЕНЯВАНЕ - 10 бална система (1 - недопустима работа, 10- превъзходна работа), в съответствие с която се оценяват работите (ако правилата не е посочен 5 бална система на оценяване от 0.5 до 5).

 

ОЦЕНЪЧЕН ЛИСТ - формуляр, в който съдиите отбелязват оценките на финалистите.

 

ОТБОР - група от двама или повече участници, чиито индивидуални точки се сумират за определен отбор, за да участват в отборното класиране. Участват оценки само на тези участници, които са финалисти.

 

ГРИВНА - цветна лента с номера на участника за целия ден. Поставя се на дясната ръка на модела в съответствие с номинацията. За ДЕБЮТ се поставя и допълнителна бяла лента на ръката на модела.

 

 

КРИТЕРИИ и КАТЕГОРИИ НА СЪДИЙСТВОТО

 

БАЛАНС (DSN, FT, HPNA, 3-D, FNA)

 

Отделните елементи на дизайна са балансирани, не са твърде малко, но в същото време не са твърде много и не са натрапчиви.

 

С-ИЗВИВКА (FT, DSN, MI, PM, SAN, SGN, SN, SS)

 

Извивката трябва да бъде последователна и симетрична

 

Процентът на извиване трябва да съответства на критериите на номинацията

 

За овалната форма – извивката се определя по дисталния край

 

ЦВЯТ (3-D, DSN, FNA,  FT, SGN)

 

Цветовете украсяват дизайна

 

Цветовете хармонизират един с друг

 

СЛОЖНОСТ (3-D, DSN, FNA, FT)

 

Дизайнът е сложен, показва високо ниво на изработка

 

За създаването на дизайна са използвани много техники.

 

КОСТЮМ (FNA)

 

Костюмът съответства на дизайна

 

Костюмът е завършен

 

Костюмът е добре изработен

 

ОБЛАСТ НА КУТИКУЛАТА (FT, DSN, MI, PM, SAN, SGN, SN, SS)

 

Материалът прилепва плътно към нокътя, не се различава от естествения нокът и е нанесен много близо до кутикулата

 

Кожата на модела в областта на кутикулата е в добро състояние (без наранявания)

 

ДИЗАЙН (3-D, FNA, FT, ESD, HPNA)

 

Дизайнът отговаря на темата

 

Дизайнът е отличен изпълнен

 

Дизайнът трябва да се прави само на ръка, с четка


 

ДЕТАЙЛИ (3-D, FNA, HPNA)

Дизайнът е детайлен, всеки детайл от дизайна е добре изпълнен и се вижда

 

Детайлите подобряват композицията, създават триизмерно изображение

 

ОБЕМ (3-D)

 

Дизайнът е обемен /триизмерен/

 

Обемът е балансиран и съответства на темата

 

ФИНИШ (DSN, FT, MI, PM, SAN, SGN, SN, SS, MM)

 

Повърхността е гладка и лъскава

 

Краищата са гладки и изпилени

 

Ноктите са чисти, без прах

 

СТРАНИЧНА СТРУКТУРА (DSN, FT, MI, PM, SAN, SGN, SN, SS)

 

Страните на изкуствения нокът прилягат плътно към страната на естествения

 

За овална форма точките, от които започва овалът, трябва да съвпадат

 

Арките са последователни

 

ДЪЛЖИНА (DSN, FT, MI, PM, SAN, SGN, SS)

 

Дължината, измерена от кутикулата до края на нокътя, е еднаква на едноименните пръсти и пропорциите на частите на нокътя са равни

 

Дължината отговаря на критериите за номинацията

 

Дължината изглежда балансирана на ръцете на модела

 

ЛУНУЛИ (PM, SAN, SGN, SN, MI)

 

Лунулите са на място (където са на естествените нокти)

 

Лунулите не се пилят

 

Лунулите украсяват ноктите


 

ОРИГИНАЛНОСТ (3-D, DSN, FNA, FT, HPNA, MM)

 

Дизайнът е иновационен /нов и оригинален/

 

Дизайнът е уникален (отличава се от дизайна другите участници)

 

ОБЩО ВПЕЧАТЛЕНИЕ (всички състезания)

 

Ноктите пасват на ръцете на модела (DSN, FT, MI, PM, SAN, SGN, SS, SN)

 

Дизайнът създава отлично впечатление (3-D, FNA, HPNA)

 

Дизайнът е завършен и не изисква допълнително развитие (3-D, DSN, FNA, FT, HPNA)

 

НАНАСЯНЕ НА ЛАКА (SN, SAN, SGN, SS,)

 

Лакът напълно покрива ноктите (близко до кутикулата и краищата)

 

Нанасянето е гладко, чисто и равномерно

 

КОНТРОЛ НА ПРОДУКТА (DSN, FT, MI, PM, SAN, SGN, SN, SS)

 

Материалът не образува мехурчета, няма липси и неравности, вътре няма мехурчета въздух

 

Цветът на материала е равномерен

 

Върху кожата няма никакви остатъци от продукта

 

 

НАНАСЯНЕ НА ЧЕРВЕН ГЕЛ-ЛАК (SGN, SN)

 

Червеният гел напълно покрива ноктите /максимално близо до кутикулата и краищата/

 

Покритието е равномерно, гладко и чисто

 

ФОРМА (DSN, FT, MI, PM, SAN, SGN, SN, SS)

 

Формата е симетрична и съобразена с индивидуалната форма на ноктите на модела

 

Формата е симетрична и всички нокти в комплекта изглеждат еднакви

 

ЛИНИИ НА УСМИВКА (FT, MI, PM, SAN, SGN, SN, SS)

 

Линията на усмивката е ясна (линията между розовото и бялото не е размита)

Линиите на усмивката на всички нокти са симетрични и последователни (точките и извивките на линията на усмивка на всички нокти са еднакви)

 

 

СТРУКТУРА НА ПОВЪРХНОСТТА  (DSN, MI, FT, PM, SAN, SGN, SN, SS)

 

Повърхността на ноктите е гладка и добре очертана

 

Обратната повърхност на ноктите е гладка и добре очертана

 

ТЕМА (3-D, FNA, HPNA)

 

 Изпълнението на темата е очевидно и може да се проследи в творбата

 

Темата е изпълнена на всичките 10 нокти

 

ВИЗУАЛЕН ИНТЕРЕС (3-D, FNA, HPNA)

 

Дизайнът грабва и задържа вниманието

 

МАЙСТОРСТВО (3-D, FNA, HPNA)

 

Качеството на работата показва невероятно майсторство


 

ДРУГИ ТЕРМИНИ

 

Материали за полиране – всички инструменти и материали с абразивна повърхност, които могат да бъдат използвани за пилене на нокти до блясък

 

Консервиран въздух  - сгъстен въздух във флакон

 

Клещи cookie cutter —  инструменти, които помагат да бъде създадена линията на усмивката

 

Пастелен лак – такъв, който не съдържа блясък, бляскави оттенъци

 

Украшения – кристали, камъчета, пера, блясък, залепващи се частици и др

 

Украшения за дизайн – трябва да заемат не повече от 25% от общия дизайн

 

Материали за изграждане на нокти – професионални материали за създаване на изкуствени нокти, такива като удължители, акрилни мономери, акрилни пудри, гелове и други изкуствени материали, предназначени за нанасяне върху естествените нокти

 

Форми – метални или хартиени, трябва да бъдат плоски

 

Стил „Френч” – двуцветно покритие: нокътното легло и свободния край в различни цветове, при класическия „Френч” нокътното легло е розово, а свободния края – бял

 

Блясък – блясък, получен в резултат на пилене на повърхности на изкуствения нокът с полиране или нанасяне на финиш гел

 

Матрици - кухи предмети за оформяне на нокти от течни или пластични субстанции, горни форми, заготовки. Такива и аналогични инструменти са забранени

 

Професионални материали за обработка на нокти – продукти от производители на професионални материали за професионалисти в индустрията за нокти, предназначени за професионално ползване

 

УВ топ гел - материал, който изсъхва и се втвърдява под въздействието на ултравиолетови лъчи

УВ топ покритие - не изисква изсушаване под ултравиолетова лампа, съхне във въздуха.

bottom of page