top of page

Участието ви ще усъвършенства работата ви, ще утвърди доверието на клиентите ви, ще наложи вас и името в професионалните среди, ще разшири хоризонтите ви на развитие, а всичко това, ще доведе до повече доходи.

Което в дългосрочен план абсолютно и категорично оправдава разхода ви за участие. Nailpro е най-престижния конкурс в света, където всяко постижение и всеки постигнат успех е безспорен, а всяко участие – ценно защото правилата са строги и ясни, оценяването справедливо и коректно, а всички участници се стремят към професионализъм и усъвършенстване. Дори и за тези, които не успяват да се класират в първите три места, откриват грешките си и всеки път стават все по-добри. Изберете своите номинации, отворете формата за регистрация и се запишете да участвате още сега.

NAILPRO СЪБИТИЯ:

10-11.11.2023

Nailpro Словакия

Запиши се

Nailpro Азия

Nailpro Poland Young Offline

Nailpro Poland 9 edition Offline

Nailpro Румъния

Nailpro Bulgaria

Nailpro Europe 2023 Offline

НУЖДАЕТЕ СЕ ОТ ПОСЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ? СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

НА ИМЕЙЛ: info@nailpro-ee.com

bottom of page