top of page

AIRBRUSH NAIL ART / Дизайн с аерограф (задочна)

 

 1. Airbrush Nail Art трябва да се състои от набор от 5 индивидуални фабрични удължителя. Дължината им не трябва да бъде по-дълга от 2” (5,08 cm) и не по-широка от 3/4” (1,9 cm), по извивката им. Удължителите трябва да са в  градация по размер. Формата на удължителите може да бъде всякаква, но еднаква на всички нокти. Удължителите трябва да останат индивидуални и да не са прикрепени един към друг. Дизайнът трябва да обхваща всичките 5 удължителя като картина, но удължителите трябва да останат разделени.

 2. Творбата трябва да бъде представена на равна повърхност, един цвят, без текстура, без огледален ефект. Петте удължителя трябва да бъдат закрепени на тази повърхност. Размерът на монтажната повърхност трябва да бъде максимум 6 инча (15,24 см) ширина на 8 инча (20,32 см) дълбочина и ¼ (0,635 см) височина. 

 3. Оригиналният цвят на удължителите няма значение. Всеки удължител може да има различен цвят, покритието трябва да е плътно, нанасянето на цветовете трябва да става само с аерограф.

 4. Цялата работа трябва да се извършва САМО с аерография. Ръчно рисуване с гел боя или ръчно рисуване с акрил е абсолютно ЗАБРАНЕНО. Щамповане от всякакъв вид НЕ е позволено.

 5. Видът на аерографа, който ползвате, както и цветовете, които използвате, също са ваш избор. Можете да използвате един или няколко цвята боя за аерограф.  Разрешени са метални и лъскави цветове за боя. Можете да използвате всякакъв вид боя за аерограф.

 6. Вашата работа с Airbrush трябва да е напълно гладка и чиста.

 7. Повърхността на удължителите трябва да е равна;  БЕЗ релефни повърхности.

 8. Можете да използвате всякакъв вид топ лак. Може да се използва топ лак или UV топ гел, но НЕ трябва да съдържа блясък.

 9. НЕ е разрешено да се копират творби с авторски права в какъвто и да е вид. Наказанията ще бъдат налагани по преценка на съдиите и може да възникне евентуална дисквалификация.

 10. Airbrush Nail Art ще се оценява в следните категории: оригиналност, визуален интерес, цвят, представяне, баланс, дизайн, детайлност, цялостно впечатление, сложност, изработка, техника на аерограф, дължина и форма и тема.

 11. Всеки дизайн на Airbrush, който спечели или вече е спечелил първо място в състезание NAILPRO, не може да бъде използван повторно от победителя или копиран от други състезатели в следващите състезания NAILPRO. Съдииския екип на NAILPRO си запазва правото да дисквалифицира всеки дизайн, който сметне за твърде подобен на печеливш дизайн. Всяка дискусия с екипа на конкурса NAILPRO относно дизайни ще се провежда при строга конфиденциалност.

Критерии за оценяване

СЪДИЯ 1

 

 Оригиналност – 5 точки

 

 • Дизайнът е иновативен (нов и оригинален)

 • Дизайнът е уникален (различен от другите дзайни, които сме виждали)

 • Оригинален и изключителен дизайн

 

 Визуален интерес – 10 точки

 

 • Дизайнът привлича вниманието ви

 • Дизайнът задържа вниманието ви

 • Дизайнът продължава да привлича вниманието ви към нови детайли

 

 Цвят – 10 точки

 

 • Цветовете подобряват дизайна

 • Цветовете се допълват взаимно

 • Цветовете са в съответствие с темата

 

 Презентация – 5 точки

 

 • Тази творба е представена в рамките на Правилата за Airbrush Nail Art

 • Тази творба е представена така, сякаш е специално произведение на изкуството

 • Тази презентация е подредена и чиста

 • Писменото описание е включено и е пълно и разбираемо

 

 СЪДИЯ 2

 

 Баланс – 5 точки

 

 • Различните елементи на дизайна са добре балансирани, нито твърде оскъдни, нито прекалено натоварени

 • Сборът от дизайна е в хармония с частите на целия дизайн

 • Дизайнът е балансиран във всички нокти

 

 Дизайн – 10 точки

 

 • Дизайнът подобрява темата

 • Дизайнът е добре обмислен

 • Дизайнът е завършен и не е необходимо подобрение

 

 Детайл – 10 точки

 

 • Детайлите са чисти и прецизни

 • Детайлите подобряват дизайна

 • Дизайнът е с достатъчна детайлност

 

 Общо впечатление – 10 точки

 

 • Дизайнът прави отлично цялостно впечатление

 • Дизайнът е завършен и не е необходимо подобрение

 • Темата е лесна за следване като цялостна картина

 • Спазени са всички правила, включително използването на САМО на airbrush

 

 СЪДИЯ 3

 

 Сложност – 10 точки

 

 • Дизайнът е предизвикателен, изисква умения и усилия

 • Дизайнът включва множество техники

 • Сложността на дизайна е ясна

 

 Изработка – 10 точки

 

 • Цялостното качество на работата демонстрира изключителни художествени умения

 • Изработката е чиста, чиста и прецизна

 • Изработката е еднакво балансирана за всички нокти

 

 Дължина на удължителите - 5 точки

 

 • Уължителите са градуирани по дължина или размер и са отделни и индивидуални

 • Дължината на удължителите не е по-дълга от 2″ (5,08см)

 • Ширината на върха не е по-широка от 3/4 (1,9см)от инча, по извивката

 

 Тема – 10 точки

 

 • Темата е очевидна и напълно разработена

 • Темата продължава върху всичките 5 удължителя

 • Темата е завършена и не е необходимо подобрение

 

 Техника с аерограф – 10 точки

 

 • Техниката на аерографа е чиста и отчетлива 

 • Техниката на аерографа се подобрява

 • Дизайнът и е балансиран

 • Техниката на аерографа е умишлена и прецизна

 • Техниката на аерографа е чиста и завършена

bottom of page