top of page

FANTASY NAIL ART / Фантазиен дизайн на нокти с пълен образ 

 

За да участвате в онлайн конкурса Nailpro Europe, основната работа се извършва предварително на модела. По време на конкурса се извършват довършителните визията елементи в рамките на 1 час, след което се създава цялостно изображение с изпълнението на задачата на две ръце на модела по принципа ПОСТЕР!

Подготвят се снимки на работата:

•работа върху ръцете на модела в 4 ъгъла (изглед отгоре, изглед отпред, изглед отляво, изглед отдясно)

•пълно изображение на модела, в пълен ръст.

 

1. Цялата работа, включително подготовката на модела, трябва да бъде завършена преди състезанието. Работното място и неговата електрификация няма да бъдат оборудвани на състезателното поле.

2. Цялата работа, включително прическа и грим, трябва да се извършва само от участника.

3. Цялото дизайн трябва да се извършва изключително с помощта на професионални материали за нокти (цветни акрилни пудри и мономери, гелове, лакове, кристали и др.).

4. Никакви инструменти, като форми или всякакви инструменти за изрязване на форми, не могат да се използват за формиране или подпомагане на създаването на дизайна.

5. Бижутата са разрешени, но не трябва да надвишават 25% от цялостният дизайн.

6. Цялата работа по модела трябва да е изработена от участника,  регистриран в тази категория, освен костюма на модела. Той се разкрива непосредствено преди съдийстването. Ако това правило бъде нарушено участника се отстранява от състезанието и получава забрана да участва във всички състезания от веригата Nailpro за период от 1 година.

7. Моделът трябва да е облечен и подготвен за съдийсване в обявеното предварително време. За тази номинация няма брифинг преди състезанието.

8. Моделът трябва да стои прав по време на съдийстването и трябва да може да се движи с костюма си без чужда помощ.

9. На участниците е забранено да използват лога, дизайни или произведения на изкуството с чуждо авторство. Наказанията за използване на защитени с авторски права лога ще бъдат по преценка на съдията.

10. Ноктите трябва да бъдат включени в дизайна. Дизайна трябва да бъде разработен и върху ноктите на модела, а не само да бъдат използвани като платформа.

11. Формата на изкуствените нокти трябва да бъде продължение/елемент на дизайна. Ноктите трябва да са част от дизайна. Те не трябва да бъдат просто платформа за 3D дизайн. Ако ноктите не се вписват в дизайна, съдиите могат да приспадат 10 наказателни точки. Изкуствените нокти трябва да бъдат отделени един от друг, не могат да бъдат залепени заедно. Работата трябва да е върху ноктите на модела, а не върху пръстите или дланта на модела. Всеки художествен детайл може да се преплита с други елементи, детайли, като при това трябва да има външен вид на отделно прикрепени удължители/изградени нокти. Размерът на художествените детайли/елементи няма да се взема предвид при оценяване, но ще се вземе предвид степента на трудност на работата.

12. Участника трябва да подготви и представи писмено описание в две части. Една детайлно изброени продуктите и процеса на изработване на работата и една, която да разказва историята на интерпретацията на темата. Не предоставянето на тази информация носи 5 наказателни точки от общия сбор. Не трябва да има написани имена на марки, производители и ВАШЕТО ЛИЧНО ИМЕ.

13. Fantasy Nail Art ще се оценява в следните категории: оригиналност, цвят, костюм, дизайн, визуален интерес, баланс, цялостно впечатление, презентация, сложност, изработка, детайл и тема.

14. Всеки Fantasy Nail Art дизайн, който спечели или вече е спечелил първо място в състезание NAILPRO, не може да бъде използван повторно от победителя или копиран от други състезатели в следващите състезания NAILPRO. Състезателният екип на NAILPRO ще дисквалифицира всеки дизайн, който сметне за твърде подобен на печеливш дизайн. Всяка дискусия с екипа на конкурса NAILPRO относно дизайни ще се провежда при строга конфиденциалност.

Критерии за оценяване

Съдия 1

 

Оригиналност — 5 точки

 

 • Дизайнът е иновационен (нов и оригинален)

 • Дизайнът е уникален (дизайнът се отличава от този, който съдиите са виждали преди)

 • Дизайнът е в рамките на принципите за защита на авторското право

 

Цвят — 10 точки

 

 • Цветовете подчертават дизайна

 • ​Цветовете се допълват помежду си

 

Костюм — 10 точки

 

 • Костюмът допълва темата и идеята

 • ​Костюмът е завършен и не се нуждае от доработка

 • Костюмът е акуратен, чист и добре построен

 • Костюмът е добре построен в съответствие с интерпретацията на темата на участника. Например, ако заданието предполага, че работата трябва да бъде мръсна, небрежна или кървава, то това трябва да бъде направено добре.

 • Костюмът трябва да бъде добре обмислен, включително и допълнителните детайли, ако те са купени допълнително.

 • Костюмът трябва да бъде напълно завършен, включително грима, боди арт и други аксесоари

 

Дизайн — 10 точки 

 

 • Дизайнът подчертава темата

 • Дизайнът е напълно обмислен

 • Дизайнът е в областта на фантазията, нещо необикновено, не просто, фантастично.

 • Работата ТРЯБВА да бъде прикрепена към нокътя, а не просто да се намира върху платформа.

 

Съдия 2

 

Визуален интерес — 10 точки

 

 • ​Дизайнът да привлича внимание

 • Дизайнът да задаржа внимание

 • Дизайнът да продължава да задържа внимането посредством новите детайли

 

Баланс — 5 точки

 

 • Различните елементи от дизайна са добре балансировани, не са прекалено малко, но и не са прекалено много.

 • Сумарно всички части от дизайна се намират в хармония

 

Общо впечатление — 10 точки

 

 • Дизайнът създава отлично общо впечатление

 • Дизайнът е завършен и не изисква доработка

 

Презентация — 5 точки

 

 • Работата е представена в съответствие с правилата на Fantasy Nail Art

 • Работата има превъзходна презентация

 • Участникът е направил всичко възможно да представи работата на най-високо ниво

 • Писмената презентацоя е добавена към работата и е пълна и разбираема.

 

Съдия 3

 

Сложност — 10 точки

 

 • ​Сложен дизайн, който изисква навици и усилия

 • Дизайнът включва няколко техники

 

Качество на изпълнението — 5 точки

 

 • Общото качество на работата демонстрира изключителни художествени навици

 • Майсторство в чистотата на дизайна

 

Детайли — 10 точки

 

 • Детайлите на дизайна са ясни, чисти и точни

 • Достаточно количество детайли за дизайна

 • Детайлите уточняват дизайна, допълвайки аспектите

 

Тема — 10 точки

 

 • Темата е понятна и напълно пресъздадена

 • Темата продължава върху всичките 10 нокти

 • Дизайнът подчертава темата

bottom of page