top of page

SCULPTURED NAILS

1. Участниците имат 2 ½ часа ( два часа и тридесет минути) за да изградят (освен ако в правилата не е посочено друго) в състезателен стил нокти с гладка повърхност с помощта на хартиени или метални форми. Забранено е укрепването на формите (шаблони) с допълнителни метални пластини. Удължители и лепило не са позволени.

Състезателен стил - върховният стандарт на съвършенство за всички подобрения на ноктите;  набор от подобрения за нокти, които имат:

•Елегантен, по-драматичен вид

•Форма, която варира от екстремен квадрат до екстремен овал (стилет)

•Съотношение 1 към 1 визуално на нокътното легло (розово) към свободния край (бяло), измерено от центъра на линията на усмивка

•Продукт, нанесен тънко близо до зоната на кутикулата, подсилен в зоната на стреса и изтънен към свободния край, така че той е с дебелина приблизително равна на тънкостта на визитната картичка 0,254 - 0,762мм (.01-.03 инча)

•Последователни "С" извивки между 40% и 50% (дъга 144 ° и 180 °)

2. Състезателите трябва да използват мономер и акрилна пудра или гелови продукти. Смесването на технологии е забранено. Когато в номинацията е посочено, че се състезават заедно двете технологии, всички работи, независимо от използваната технология трябва да завършат работата си до блясък с полиране. Проверете програмата с каква технология ще се проведе номинацията!

3. Само чисто розово, прозрачно и бяло може да се използват. Забранено е използването на продукти в други цветове и брокат. Камуфлажен цвят не е позволено да се използва.

4. Украси не са позволени.

5. Естествените нокти на модела може да са подготвени предварително за поставяне на продуктите, но самите продукти не трябва да се нанасят преди началото на състезанието.

6. 6. Никакви продукти, като обърнати удължители или каквито и да било продукти за изрязване на форми и пилене не могат да се използват за формиране или подпомагане на линията на усмивка. Всички линии на усмивка трябва да се правят с четка на ръка. Бяла гел не е разрешена. Бял гел и бял гел лак не се допускат.

7. Никакви пластмасови форми от всякакъв вид за оформяне на изградения нокът НЕ СА ПОЗВОЛЕНИ. 

8. Лунулата трябва да е добавена в основата на нокътя и трябва да е изградена на не лакирана ръка. По решение на участника лунули може да се изградят и на лакираната ръка.

9. Всички пили и буфери трябва да бъдат чисти и неизползвани и без добавки, включително масло;  електрически пили не могат да се използват. НЕ можете да използвате каквато и да е пила за прецизиране на линиите за усмивка.

10. Може да се използва само вода.  Почистващи продукти (сапуни и др.) и овлажняващи продукти (масла, кремове, лосиони, купички с каквото и да е в тях, т.е. мрамори, камъни и др.) НЕ са разрешени.

11. Повърхността на ноктите на едната ръка (по личен избор на участника) трябва да е лакирана с червен пастелен лак или ако работите с гелове, може да се използва червен пастелен гел лак цвят. Основа за лак и топ лак НЕ са разрешени. Ако състезанието е само на една ръка тогава 2 нокътя трябва да бъдат лакирани.

12.  Повърхността на не лакираната ръка, изработена във френски стил - розово или безцветно и бяло, да е завършена до силен блясък и да е без лак. УВ гел за блясък НЕ е разрешен да се изплолзва за финален блясък.

13. От долната страна всички 10 нокътя трябва да изглеждат еднакви.

14. Конкурсно моделираните нокти (SCULPTURED NAILS) се съдийстват по следните критерии : линия на усмивката, С - извивка, зона на кутикулата, форма, контрол на продукта, лунула, структура на повърхността, дължина, лакиране и нанасяне на цвета, финиш, и цялостно впечатление.

Критерии за оценяване

Съдия 1

 

Линия на усмивката — 10 точки

 

 • Линиите на усмивката са ясни (строга линия между розовото и бялото)

 • Линиите на усмивката са симетрични и последователни (формата на усмивката трябва да бъде еднаква и в най-високите точки да съвпада)

 

«C» криви — 10 точки

 

 • Извивките на ноктите да са симетрични и последователни

 • Дълбочината на извивката между 40% и 50%

 • Извивките на С кривите изглеждат адекватно върху ръцете на модела

 • Тъй като моделираните нокти са със стеснена форма ще се вземе предвид специфично изглеждащото отсъствие на извивката на свободния край

 

Зона на кутикулата — 5 точки

 

 • Материалът плавно и незабележимо трябва да излиза на едно ниво с естествената плочка и да бъде близко до кутикулата

 • Кожата на модела в областта на кутикулата трябва да се намира в отлично състояние (без драскотини)

 • Върху кожата не трябва да има остатъци от материала

 

Форма — 10 точки

 

 • Формата трябва да бъде симетрична и еднаква върху всеки отделен нокът

 • Формата да бъде симетрична и еднаква върху всички нокти

 

Съдия 2

 

Контрол на продукта— 10 точки

 

 • Нанесеният материал да бъде без мехурчета въздух, дупки и натрупвания

 • Наситен цвят на продукта без мрамор

 • Ако за удължаване на нокътя е било използван комуфлажен материал, това не трябва да бъде очевидно

 

Лунули — 5 точки

 

 • Лунулите да са правилно нанесени

 • Лунулите да не са изпилени

 • Лунулите да са изградени, да не са не изрисувани

 

Структура на повърхността — 10 точки

 

 • Повърхността на моделираните нокти трябва да бъде гладка и идеално очертана

 • Вътрешната повърхност на ноктите да бъде гладка и идеално очертана

 

Странична структура – 10 точки

 

 • Страничните линии на моделираните нокти са идеално подрпавнени по страничните линии на естествените нокти

 • Ако формата на моделираните нокти е остра, тогава точката, в която започва стеняването трябва да бъде симетрична върху всички нокти.

 

Съдия 3

 

Дължина — 10 точки

 

 • Дължината трябва да бъде не по-малка от 2” дюйм (5.08 сантиметров)

 • Дължината се измерва от кутикулата до края на моделирания нокът по през центъра и се сравнява с дължината на нокътя на същия пръст на другата ръка  /малко пръстче с малко пръстче и т.н.  и пропорционално един с друг

 

Арка — 10 точки

 

 • Арките на изградените нокти са последователно разположени

 • Позицията на арката трябва да бъде естетична, а не за всекидневно носене

 • Позицията на арката трябва да допълва нокътя

 

Завършена работа — 5 точки

 

 • Цялата повърхност на изкуствения нокът трябва да бъде гладка и много блестяща  /без драскотини/

 • Краищата на ноктите да бъдат гладки и завършени

 • Ноктите да са старателно почистени  /без прах/

 

Общо впечатление — 5 точки

 

 • Ноктите да изглеждат завършени и да нямат нужда от доработка

 • Дебелината да бъде пригодена за конкурсен стил за изкуствени нокти  /например дебелина на визитна картичка 0,01 – 0,03 дюйма (0,254 — 0,762 милиметра ще бъде идеална/

 • Не се разрешават украшения върху ръцете и китките на модела

bottom of page