top of page

TIP & OVERLAY RELAY /  Моделиране на нокти (отборно изпълнение)

 

1. Състезателите имат 1.15 часа (един час и петнадесет минути) да изработят една ръка в състезателен стил, като използват прозрачни или натурални удължители. Белите удължители са забранени.

2. Може да се използват гелови или  акрилови за изграждане в една технология.

3. Може да се използва само прозрачно розово, безцветно и бяло като изграждащи продукти.

4. Всеки отбор трябвада има по 3 реални участника. Всеки член на отбора има номер 1,2 и 3. Всеки член на отбора има по 25 минути да изпълни неговата част от работата. Всеки член на отбора трябва да има част от облеклото в еднакъв цвят, така че организаторите д аги разпознават като един отбор.

5. Първият член на отбора А може да работи само до момента на поставяне на удължителите без да нанася продукт. Вторият член на отбора В нанася единствено и само продуктите. Той няма право да използва пила по нито едно време на своята работа. Член 3 на отбора С пили и финализира работата. Участник номер 3 не може да добавя продукт по нито едно време. Когато член на екипа е готов за смяна, той трябва да вдигне ръка - и Технически съдия да каже ОК.  Ако не желаете да се сменяте по-рано – нашият екип на състезанието ще инструктира членовете на отбор кога да се приближат до своята станция и кога да се сменят. Не може да има разговори между членовете на отбора по време на смяната.  Предишният член на отбора трябва незабавно да напусне зоната на състезанието.

6. Естествените нокти на модела може да са подготвени преди началото на състезанието, но без да се нанасят никакви продукти върху тях до обявяване старата на сътстезанието. Състезател номер 1 ще извърши това.

7. Удължителите може да са подготвени предварително, но без върху тях да се поставят никакви продукти до поставянето им върху естсетвения нокът.

8. Може да се използват само безцветни лепила за залепяне на удължителите.

9. Всички изграждащи продукти се поставят върху удължителите след тяхното залепяне върху естествените нокти.

10. Удължителите може да са подбрани преди брифинга, но не се подготвят и покриват с продукт до началото на състезанието.

11. Не са позволени никакви помощни продукти за оформяне или пилене на линията на усмивката. Тя трябва да е направена с изграждащ продукт на ръка с четка.

12. Всички пили и буфери трябва да са чисти и нови. Не са позволени олио, електрически пили, полиращи продукти.

13. Може да се използва единствено вода за премахване на праха. Почистващи (сапун и др.) и омекотяващи (лосион, крем, масло и др.) продукти не са позволени.

14. Моделирането на ноктите трябва да е във френски стил - розово, прозрачно и бяло, да е финализирано със силен блясък.

15. Долната страна на ноктите трябва да изглежда еднаква.

16. Изграждането на нокти с удължители в отбор се съдийства по следните критерии: линия на усмивкат, С - извивка, зона на кутикулите, форма, контол на пордукта, лунула, структура на повърхността, странична структура, дължина, общо впечатление, лакиране на удължителя и финиш.

 

Резултатът от отборното участие в тази номинация НЕ СЕ ОТЧИТА КЪМ ВАШИЯ ИНДИВИДИАЛЕН. То се брои само за НАГРАДАТА ЗА ОТБОР.

Критерии за оценяване

Съдия 1

 

Линии на усмивката – 10 точки

 

 • Линиите на усмивката да са ясни (ясна граница между бялото и розовото)

 • Линиите на усмивката да са симетрични и да са разположени последователно (в най-високите точки, и в извивките)

 • Около ноктите да няма остатъци от материала

 

“C” криви – 10 точки

 

 • Извивките  трябва да са последователни и симетрични

 • Дълбочината на извивката между 40% и 50%

 • Дълбочината на извивката за овалната форма – С-кривите ще се оценяват само по извивката на дисталния край

 

Област на кутикулата – 10 точки

 

 • Материалът да бъде тънко нанесен и плътно да приляга към естествения нокът в областта на кутикулата, максимално близко до кутикулата

 • Кожата на модела около ноктите трябва да бъде в отлично състояние (без наранявания)

 

Форма – 10 точки

 

 • Ноктите трябва да бъдат симетрични и последователни, всеки сам по себе си

 • Ноктите да са симетрични и последователни, разглеждани в комплект

 

Съдия 2

 

Контрол на материала – 5 точки

 

 • Върху изкуствените нокти да няма мехурчета и неравности

 • Цветът на материала да бъде равномерен

 • Върху кожата да няма остатъци от материала

 

Лунули – 5 точки

 

 • Лунулите да са разположени там, където физиологически трябва да се намират

 • Лунулите да не са изпилени

 • Лунулите да украсяват моделираните нокти

 

Структурата на повърхността – 10 точки

 

 • Повърхността на ноктите да бъде гладка и ясно очертана

 • Вътрешната повърхност също да бъде гладка и ясно очертана

 

Структурата на страничните линии – 10 точки

 

 • Материалът да прилепва точно към страничните линии на естествените нокти

 • За овалната форма – точката, в която зопочва овалът да бъде еднаква върху всички нокти  (тези точки са разположени последователно)

 • Арките са разположени последователно един след друг

 

Съдия 3

 

Дължина – 10 точки

 

 • Дължината се измерва от кутикулата до края на изградения нокът. Дължината трябва да бъде еднаква на ноктите всички едноименни пръсти, ноктите трябва да изглеждат пропорционално

 • Дължината трябва да съответства на конкурсния стил, съотношението на нокътното легло и свободния край – 1:1. Ноктите трябва да изглеждат балансирано върху ръцете на модела.

 

Нанасяне на лака и цвета  – 5 точки

 

 • Лакът или цветът да покриват равномерно всеки нокът (максимално близко до кутикулата, до краищата и покрива края)

 • Нанасянето е гладко, равномерно и акуратно

 

Финиш – 5 точки

 

 • Повърхността на моделираните нокти е гладка и сияеща (без драскотини)

 • Краищата на ноктие са гладки и завършени

 • Ноктите са напълно чисти (без прах)

 

Общо впечатление  – 10 точки

 

 • Ноктите подхождат на ръцете на модела

 • Дебелината на ноктити трябва да съответства на критириите на конкурса (конкурсен стил) - дебелина на визитка, например 0,025 – 0,076 см.

 • Линиите на усмивката трябва да са ясни (ясна граница мужду бялото и розовото)

 • Линиите на усмивката трябва да са симетрични и последователни

 • Върху кожата не трябва да има остатъци от материала

bottom of page