top of page

HAND PAINTED NAIL ART / Ръчна рисунка (задочна)

1. Hand Painted Nail Art  трябва да е изпълнена на 10 самостоятелни фабрични удължителя. Дължината на удължителите не трябва да надвишава 5.08см (2 инча), а ширината не повече от 1,9см (3/4 инча) по извивката им. Удължителите трябва да са в градация. Удължителите трябва да са самостоятелни един от друг. Дизайна трябва да обхваща 10 удължителя като картина, но удължителите да не са залепени един за друг.

2. Работата трябва да бъде представена на подложка с равна повърхност един цвят без текстура, без огледален ефект. Размерът на монтажната повърхност трябва да бъде максимум 15,24см.(6 инча) широк с 20,32см. (8 инча) дължина и 0,635 см. (1/4 инча)  височина и трябва да бъде ПЛОСКА, РАВНА И ЗДРАВА. 

3. Цялата работа трябва да се извършва само с ръчно рисуване с гел бои - GPHPNA или с акрилни бои – APHPNA, според текущата програма на съответния конкурс. Абсолютно не е разрешено използването на въздушна четка. Печат от всякакъв вид не е позволен.

4. Повърхността на удължителите трябва да е гладка без релеф.

5. Топ лак или УВ топ гел  са разрешени, но не трябва да съдържат никакви брокати.

6. НЕ е разрешено да се копират изображения с авторски права и лога във всякаква форма. Наказателни точки ще бъдат налагани по преценка на съдиите и може да възникне евентуална дисквалификация.

7. Състезателите трябва да подготвят и представят писмено описание в две части: едната с подробности за продуктите и процесите, използвани за създаване на творбата (НЕ посочвайте конкретни марки или производители) и една, която разказва историята на вашата интерпретация на темата. Непредоставянето на тази информация ще  води до приспадане на 5 точки от общия резултат. НЕ ВКЛЮЧВАЙТЕ ИМЕТО СИ.

8. Ръчна рисунка(HAND PAINTED NAIL ART) състезанието ще се съдийства по следните критери: оригиналност, визуален интерес, цвят, презентация, баланс, дизайн, детайли, общо впечатление, комплексност, технически умения, дължина на удължителите и тема.

9. Всеки Hand Painted Nail Art, който вече е спечелил първо място, в което и да е състезание NAILPRO, не може да бъде използван повторно от победителя или копиран от други състезатели в следващите състезания Nailpro.  Съдийският екип на Nailpro ще дисквалифицира всеки дизайн, който сметне за твърде подобен на печеливш дизайн. Всяка дискусия с екипа на конкурса Nailpro относно дизайни ще се провежда при строга конфиденциалност.

Критерии за оценяване

Съдия 1

 

Оригиналност – 5 точки

 

 • Дизайнът трябва да бъде иновационен (нов и оригинален)

 • Дизайнът трябва да бъде уникален (да се отличава от тези, които са били направени по-рано)

 

Визуален интерес – 10 точки

 

 • Дизайнът трябва да привлича вниманието

 • Дизайнът трябва да задържа интереса

 

Цвят – 10 точки

 

 • Цветовете трябва да украсяват дизайна

 • Цветовете трябва да се съчетават един с друг

 

Презентация – 5 точки

 

 • Работата е представена по всички правила за ръчната рисунка

 • Работата е презентирана така, все едно е произведение на изкуството

 • Професионалистът се е погрижил за това да направи оформянето и презентацията чисти и акуратни

 

Съдия 2

 

Баланс – 5 точки

 

 • Отделните елементи на дизайна са балансирани помежду си

 • Детайлите съставляват единна хармонична картина

 

Дизайн – 10 точки

 

 • Дизайнът съответства на темата

 • Дизайнът е добре обмислен

 • Дизайнът е завършен и изпълнен качествено

 

Детайли – 10 точки

 

 • Детайлите са изпълнени чисто и точно

 • Детайлите се добавят към обема на рисунката (композиция)

 • Рисунката представлява едно цяло (композиция)

Общо впечатление – 10 точки

 • Дизайнът прави добро впечатление

 • Дизайнът е завършен и е направен качествено

Съдия 3

Сложност – 10 точки

 

 • Дизайнът е сложен, такъв, който изисква особени навици

 • За създаването на дизайна са използвани няколко техники

Майсторство – 10 точки

 

 • Общото качество на работата демонстрира високо художествено майсторство

 • Работата е акуратна, чиста и точна

 

Дължина на удължителите – 5 точки

 

 • Удължителите трябва да бъдат показани по размер и дължина степенувано

 • Дължината на удължителите не трябва да бъде повече от 2 дюйма (5,08 см)

 • Ширината на удължителите трябва да бъде не повече от ¾» , ако са плоски ( 1,9 см)

 

Тема – 10 точки

 

 • Темата трябва да бъде очевидна и напълно разкрита

 • Темата трябва да се проследява върху всичките 10 нокътя

bottom of page