top of page

PERFECT MATCH / Идеалната двойка

 

Изпълнява се от двама състезателя и един модел. 

 

Това състезание не е девизионно, като състезателите може да се комбинират ВЕТЕРАН с ВЕТЕРАН, НОВИС с НОВИС или ВЕТЕРАН с НОВИС. Така НОВИС състезателите получават възможност да изпробват своите възможност и умения в това ново сътезание. Ветераните може да вземат под своя опека новисите и да ми покажат пътя.

 

1. Двамата състезатели имат на разположение 1 ½  часа (един час и тридесет минути) да изработят пълен комплект нокти. Състезател А ще направи едната ръка в състезателен стил с удължители и изграждащи продукти (Sculptured Nails), като тази ръка тряба да съвпадне идеално с другата ръка направена от състезател В с форми и изграждащи продукти (Tip & Overlay Relay).

Състезателен стил - върховният стандарт на съвършенство за всички подобрения на ноктите;  набор от подобрения за нокти, които имат:

•Елегантен, по-драматичен вид

•Форма, която варира от екстремен квадрат до екстремен овал (стилет)

•Съотношение 1 към 1 визуално на нокътното легло (розово) към свободния край (бяло), измерено от центъра на линията на усмивка

•Продукт, нанесен тънко близо до зоната на кутикулата, подсилен в зоната на стреса и изтънен към свободния край, така че той е с дебелина приблизително равна на тънкостта на визитната картичка 0,254 - 0,762мм (.01-.03 инча)

•Последователни "С" извивки между 40% и 50% (дъга 144 ° и 180 °)

2. Състезателите може да използват  акрил или гел в една технология. Като двете ръце трябва да са един и същи продукт. Състезатели използващи гел за изграждане с форми използват гел и при изграждането с удължители, както и използващите акрил го прилагат и на двете ръце.

3. Позволено е използването на изграждаци продукти само в прозрачно розово, прозрачно и бяло. Изграждащи продукти съдържащи брокат и други цветове са ЗАБРАНЕНИ. Камуфлажен НЕ Е ПОЗВОЛЕН.

4. На удължителите не трябва да са поставени никакви прозрачни или цветни продукти до тяхното залепяне на естествените нокти.

5. Може да се използват само безцветни лепила за поставянето на удължителите, като гелово лепило, лепило с четка, лепило в туба и други. Никакви пластмасови форми не са позволени за изплозване за да се изградят ноктите.

6. Всички изграждащи продукти трябва да се нанасят след като удължителите са залепени на естествените нокти.

7. Украсите са забранени.

8. Натуралните нокти на модела може да са предварително подготвени преди състезанието, но върху тях не трябва да е нанесен никакъв продукт преди обявяване старт на състезанието.

9. Никакви инструменти като обърнат удлъжител или други подпомагащи инструменти не може да се използват за оформянето на Линията на усмивката. Всичики линии на усмивката трява да са направени на ръка с четка. Бяла боя не е позволена.

10. Всички пили и буфери трябва да са чисти и нови, електрическа пила и продукти за полиране са ЗАБРАНЕНИ.

11. Позволено е използването САМО на вода за почистването на прахта. Почистващи (сапун идр.) и омекотяващи (крем, олио и лосион) продукти са ЗАБРАНЕНИ. Купичките с камъни за маникюр са ЗАБРАНЕНИ. 

12. Лунулите трябва да са изградени в основата на нокътя и трябва да не са изпилени.

13. Всички изградени нокти трябва да са съобразени с СТИЛ НА ФРЕНЧ - светло розово, прозрачно и бяло, завършени със силен блясък и без никакви други продукти.

14. Отдолу двете ръце трябва да изглеждат еднакви.

15. Идеалната двойка (PERFECT MATCH) се оценява по следните критерии : линия на усмивката, С-извивка, зона на кутикулата, форма, контрол над продукта, идеално съвпадение, структура на повърхността, струхтура на страните, дължина, лунула, финиш и общо впечатление.

Критерии за оценяване

Съдия 1

 

Линия на усмивката – 10 точки

 

 • Линиите на усмивката да са ясни (строга линия между розовото и бялото)

 • Линиите на усмивката да са симетрични и последователни (формата на усмивката трябва да бъде еднаква и в най-високите точки да съвпада)

 

«C» кривите – 10 точки

 

 • Извивките на ноктите да са симетрични и последователни

 • Дълбочината на извивката  - между 40% и 50%

 • С - извивките адекватно да изглеждат върху пръстите на модела

 • За овалната форма – оценява се само дисталния край и неговите извивки

 

Област на кутикулата – 10 точки

 

 • Материалът трябва да бъде нанесен в тънък слой в зоната на кутикулата и максимално близко до кутикулата

 • Кожата на модела в областта на кутикулата да бъде в отлично състояние (без драскотини)

 

Форма — 10 точки

 

 • Ноктите да бъдат симетрични, едноименните пръсти да са съгласувани по форма

 • Ноктите са съгласувани по форма и заедно изглаждат хармонично

 

Съдия 2

 

Контрол на материала — 5 точки

 

 • Без мехурчета, пъпчици и дупчици

 • Цветът на материала е еднороден

 • Върху кожата няма остатъци от материала

 

Идеално съвпадение — 10 точки

 

 • И двете ръце са идеално съчетани по цвят

 • И двете ръце са идеално съчетани по стил

 • И двете ръце са така идеално съчетани, че използваните матретиали изглаждат еднакви

 

Структура на повърхността — 10 точки

 

 • Повърхността на ноктите трябва да бъде гладка и идеално очертана

 • Вътрешната повърхност на ноктите трябва да бъде гладка и идеално очертана

 • Арките на ноктите  последователни и разположени коректно

 

Странична структура — 10 точки

 

 • Страничните линии  на изкуствените нокти трябва да бъдат идеално изведени от страните на естествените нокти

 • Ако формата на моделираните нокти е овална, тогава точките, от които започват овалите трябва да бъдат симетрични върху всички нокти.

 

Съдия 3

 

Дължина — 10 точки

 

 • Дължината на ноктите се измерва от зоната на кутикулата до края на свободния край  /по центъра/ и се сравнява с дължината на ноктитте върху еноименните пръсти на двете ръце  /малкото пръстче с малкото на другата ръка и т.н./  и в съответствие на един с друг

 • Дължината трябва да бъде по правилата на конкурсния стил: съотношението на дължината на нокътното легло и свободния - 1:1, дължината на ноктите трябва да изглежда балансирано и хармонично върху ръцете на модела

 

Лунули — 5 точки

 

 • Лунулите трябва да бъдат изтеглени и върху тях да има правилно нанасяне

 • Лунулите да не бъдат изпилени

 • Лунулите хармонично да изглеждат върху ноктите

 

Завършване — 5 точки

 

 • Цялата повърхност на ноктите трябва да бъде гладка и много блестяща  /без драскотини/

 • Краищата на ноктите да бъдат гладки и завършени

 • Ноктите трябва да бъдат старателно изчистени  /без прах/

 

Общо впечатление — 5 точки

 

 • Ноктите изглеждат завършени и нямат нужда от доработване

 • Дебелината на ноктите трябва да съответства на конкурсния стил, дебелината на визитна картичка 0,01 -0,03 дюйма (0,254 — 0,762 милиметра)

 • Не са разрешени украшения върху ръцете и китките на модела

bottom of page