top of page

3 IN ONE

 

**Това състезание от 2:45 часа събира 3 състезания в едно само с един модел. Доста готино нали!  Готовите нокти ще се оценяват в 3 фази.

 

Фаза 1 - изградани нокти на едната ръка ще се оценява като номинация Sculptured Nail

Фаза 2 - ръката с изграждане с удължтели ще се оценява като номинация Tip&Overlay Relay

Фаза 3 -  двете ръце ще се оценяват като номинация Perfect Match

 

За трите фази има отделни класирания и награди

 

В тази номинация се състезава само един участник. 

 

1. Състезателите имат на разположение 2.45 (два часа и четиредесет и пет минути), ако не е упоменато друго в регламента на състезанието. За това време трябва да се направи пълен комплект идеално съвпадащи нокти. Едната ръка изградена с форми състезателен стил. Другата ръка направена с удължители в състезателен стил, като се използват само безцветни или натулани удължители. Белите удължители са ЗАБРАНЕНИ.

2. Състезателите може да използват гел или акрил в една технология. Като двете ръце трябва да са един и същи продукт. Състезатели използващи гел за изграждане с форми използват гел и при изграждането с удължители, както и използващите акрил го прилагат и на двете ръце….

3. Позволено е използването на изграждаци продукти само в прозрачно розово, прозрачно и бяло. Изграждащи продукти съдържащи брокат и други цветове са ЗАБРАНЕНИ. Камуфлажен цвят НЕ Е ПОЗВОЛЕН.

4. Всички правила трябва да се следват. При нарушаването им може да доведе до наказателни точки или дисквалификация. Наказанията са по решение на съдийската комисия, които се вземата по време на нарушението.

5. На удължителите не трябва да са поставени никакви прозрачни или цветни продукти до тяхното залепяне на естествените нокти.

6. Може да се използват само безцветни лепила за поставянето на удължителите, като гелово лепило, лепило с четка, лепило в туба и други. Никакви пластмасови форми не са позволени за изплозване за да се изградят ноктите.

7. Всички изграждащи продукти трябва да се нанасят след като удължителите са залепени на естествените нокти.

8. Лунулите трябва да са включени към основата на нокътя и да се изградят.

9. Декорации са забранени.

10. Естествените нокти на модела може да са предварително подготвени преди състезанието, но върху тях не трябва да е нанесен никакъв продукт преди даване старт на състезанието.

11. Никакви продукти като обърнат удлъжител или други подпомагащи продукти, пилене не може да се използва за оформянето на линията на усмивката. Всичики линии на усмивката трява да са направени на ръка с четка. Бяла боя не е позволена.

12. Всички пили и буфери трябва да са чисти и нови, електрическа пила и продукти за полиране са ЗАБРАНЕНИ. НЕ е позволено пиленето на линията на усмивката.

13. Позволено е използването САМО на вода за почистването на прахта. Почистващи (сапун и др.) и омекотявахи (крем, олио и лосион) продукти са ЗАБРАНЕНИ. Купичките с камъни за маникюр са ЗАБРАНЕНИ.

14. Един от ноктите на всяка ръка (едни и същи за двете ръце) трябва да бъдат лакирани с червен пастелен лак, или гел лак, за тези, които работят с гел технология. Основа за лак, изглаждаща основа и топ лак СА ЗАБРАНЕНИ.

15. Не лакираните изградени нокти, съобразени с френски стил - розово/безцветоно и бяло, трябва да са завършени до силен блясък с полиране без допълнителни лакове. Гел блясъка е забранен.

16. Отдолу двете ръце трябва да изглеждат еднакви.

17. Sculptured Nails ще се съдийстват при следните критерии: линия на усмивката, С- извивка, зона на кутикулата, форма, контрол на продукта, лунула, структура на повърхноста, странична структура, дължина, лак и нанасяне на цвета, финиш, общо впечатление

18. Tip & Overlay Relay ще се съдистват при следните критери: линия на усмивката, С- извивка, зона на кутикулата, форма, контрол на продукта, лунула, структура на повърхноста, странична структура, дължина, лак и нанасяне на цвета, финиш, общо впечатление.

19. PERFECT MATCH ще се оценява по следните критерии: линия на усмивката, С-извивка, зона на кутикулата, форма, контрол над продукта, идеално съвпадение, структура на повърхността, структура на страните, дължина, лунула, финиш и общо впечатление.

Критерии за оценяване

Виж критериите за оценяване за Sculptured Nail:

Съдия 1

 

Линия на усмивката — 10 точки

 

 • Линиите на усмивката са ясни (строга линия между розовото и бялото)

 • Линиите на усмивката са симетрични и последователни (формата на усмивката трябва да бъде еднаква и в най-високите точки да съвпада)

 

«C» криви — 10 точки

 

 • Извивките на ноктите да са симетрични и последователни

 • Дълбочината на извивката между 40% и 50%

 • Извивките на С кривите изглеждат адекватно върху ръцете на модела

 • Тъй като моделираните нокти са със стеснена форма ще се вземе предвид специфично изглеждащото отсъствие на извивката на свободния край

 

Зона на кутикулата — 5 точки

 

 • Материалът плавно и незабележимо трябва да излиза на едно ниво с естествената плочка и да бъде близко до кутикулата

 • Кожата на модела в областта на кутикулата трябва да се намира в отлично състояние (без драскотини)

 • Върху кожата не трябва да има остатъци от материала

 

Форма — 10 точки

 

 • Формата трябва да бъде симетрична и еднаква върху всеки отделен нокът

 • Формата да бъде симетрична и еднаква върху всички нокти

 

Съдия 2

 

Контрол на продукта— 10 точки

 

 • Нанесеният материал да бъде без мехурчета въздух, дупки и натрупвания

 • Наситен цвят на продукта без мрамор

 • Ако за удължаване на нокътя е било използван камуфлажен материал, това не трябва да бъде очевидно

 

Лунули — 5 точки

 

 • Лунулите да са правилно нанесени

 • Лунулите да не са изпилени

 • Лунулите да са изградени, да не са не изрисувани

 

Структура на повърхността — 10 точки

 

 • Повърхността на моделираните нокти трябва да бъде гладка и идеално очертана

 • Вътрешната повърхност на ноктите да бъде гладка и идеално очертана

 

Странична структура – 10 точки

 

 • Страничните линии на моделираните нокти са идеално подправнени по страничните линии на естествените нокти

 • Ако формата на моделираните нокти е остра, тогава точката, в която започва стесняването трябва да бъде симетрична върху всички нокти.

 

Съдия 3

 

Дължина — 10 точки

 

 • Дължината трябва да бъде не по-малка от 2” дюйм (5.08 сантиметров)

 • Дължината се измерва от кутикулата до края на моделирания нокът по през центъра и се сравнява с дължината на нокътя на същия пръст на другата ръка  /малко пръстче с малко пръстче и т.н.  и пропорционално един с друг

 

Арка — 10 точки

 

 • Арките на изградените нокти са последователно разположени

 • Позицията на арката трябва да бъде естетична, а не за всекидневно носене

 • Позицията на арката трябва да допълва нокътя

 

Завършена работа — 5 точки

 

 • Цялата повърхност на изкуствения нокът трябва да бъде гладка и много блестяща  /без драскотини/

 • Краищата на ноктите да бъдат гладки и завършени

 • Ноктите да са старателно почистени  /без прах/

 

Общо впечатление — 5 точки

 

 • Ноктите да изглеждат завършени и да нямат нужда от доработка

 • Дебелината да бъде пригодена за конкурсен стил за изкуствени нокти  /например дебелина на визитна картичка 0,01 – 0,03 дюйма (0,254 — 0,762 милиметра ще бъде идеална/

 • Не се разрешават украшения върху ръцете и китките на модела

 

Виж критериите за оценяване за Tip & Overlay:

Съдия 1

 

Линии на усмивката – 10 точки

 

 • Линиите на усмивката да са ясни (ясна граница между бялото и розовото)

 • Линиите на усмивката да са симетрични и да са разположени последователно (в най-високите точки, и в извивките)

 • Около ноктите да няма остатъци от материала

 

“C” криви – 10 точки

 

 • Извивките  трябва да са последователни и симетрични

 • Дълбочината на извивката между 40% и 50%

 • Дълбочината на извивката за овалната форма – С-кривите ще се оценяват само по извивката на дисталния край

 

Област на кутикулата – 10 точки

 

 • Материалът да бъде тънко нанесен и плътно да приляга към естествения нокът в областта на кутикулата, максимално близко до кутикулата

 • Кожата на модела около ноктите трябва да бъде в отлично състояние (без наранявания)

 

Форма – 10 точки

 

 • Ноктите трябва да бъдат симетрични и последователни, всеки сам по себе си

 • Ноктите да са симетрични и последователни, разглеждани в комплект

 

Съдия 2

 

Контрол на материала – 5 точки

 

 • Върху изкуствените нокти да няма мехурчета и неравности

 • Цветът на материала да бъде равномерен

 • Върху кожата да няма остатъци от материала

 

Лунули – 5 точки

 

 • Лунулите да са разположени там, където физиологически трябва да се намират

 • Лунулите да не са изпилени

 • Лунулите да украсяват моделираните нокти

 

Структурата на повърхността – 10 точки

 

 • Повърхността на ноктите да бъде гладка и ясно очертана

 • Вътрешната повърхност също да бъде гладка и ясно очертана

 

Структурата на страничните линии – 10 точки

 

 • Материалът да прилепва точно към страничните линии на естествените нокти

 • За овалната форма – точката, в която зопочва овалът да бъде еднаква върху всички нокти  (тези точки са разположени последователно)

 • Арките са разположени последователно един след друг

 

Съдия 3

 

Дължина – 10 точки

 

 • Дължината се измерва от кутикулата до края на изградения нокът. Дължината трябва да бъде еднаква на ноктите всички едноименни пръсти, ноктите трябва да изглеждат пропорционално

 • Дължината трябва да съответства на конкурсния стил, съотношението на нокътното легло и свободния край – 1:1. Ноктите трябва да изглеждат балансирано върху ръцете на модела.

 

Нанасяне на лака и цвета  – 5 точки

 

 • Лакът или цветът да покриват равномерно всеки нокът (максимално близко до кутикулата, до краищата и покрива края)

 • Нанасянето е гладко, равномерно и акуратно

 

Финиш – 5 точки

 

 • Повърхността на моделираните нокти е гладка и сияеща (без драскотини)

 • Краищата на ноктие са гладки и завършени

 • Ноктите са напълно чисти (без прах)

 

Общо впечатление  – 10 точки

 

 • Ноктите подхождат на ръцете на модела

 • Дебелината на ноктити трябва да съответства на критириите на конкурса (конкурсен стил) - дебелина на визитка, например 0,025 – 0,076 см.

 • Линиите на усмивката трябва да са ясни (ясна граница мужду бялото и розовото)

 • Линиите на усмивката трябва да са симетрични и последователни

 • Върху кожата не трябва да има остатъци от материала

Виж критериите за оценяване за Perfect Match:

Съдия 1

 

Линия на усмивката – 10 точки

 

 • Линиите на усмивката да са ясни (строга линия между розовото и бялото)

 • Линиите на усмивката да са симетрични и последователни (формата на усмивката трябва да бъде еднаква и в най-високите точки да съвпада)

 

«C» кривите – 10 точки

 

 • Извивките на ноктите да са симетрични и последователни

 • Дълбочината на извивката  - между 40% и 50%

 • С - извивките адекватно да изглеждат върху пръстите на модела

 • За овалната форма – оценява се само дисталния край и неговите извивки

 

Област на кутикулата – 10 точки

 

 • Материалът трябва да бъде нанесен в тънък слой в зоната на кутикулата и максимално близко до кутикулата

 • Кожата на модела в областта на кутикулата да бъде в отлично състояние (без драскотини)

 

Форма — 10 точки

 

 • Ноктите да бъдат симетрични, едноименните пръсти да са съгласувани по форма

 • Ноктите са съгласувани по форма и заедно изглаждат хармонично

 

Съдия 2

 

Контрол на материала — 5 точки

 

 • Без мехурчета, пъпчици и дупчици

 • Цветът на материала е еднороден

 • Върху кожата няма остатъци от материала

 

Идеално съвпадение — 10 точки

 

 • И двете ръце са идеално съчетани по цвят

 • И двете ръце са идеално съчетани по стил

 • И двете ръце са така идеално съчетани, че използваните матретиали изглаждат еднакви

 

Структура на повърхността — 10 точки

 

 • Повърхността на ноктите трябва да бъде гладка и идеално очертана

 • Вътрешната повърхност на ноктите трябва да бъде гладка и идеално очертана

 • Арките на ноктите  последователни и разположени коректно

 

Странична структура — 10 точки

 

 • Страничните линии  на изкуствените нокти трябва да бъдат идеално изведени от страните на естествените нокти

 • Ако формата на моделираните нокти е овална, тогава точките, от които започват овалите трябва да бъдат симетрични върху всички нокти.

 

Съдия 3

 

Дължина — 10 точки

 

 • Дължината на ноктите се измерва от зоната на кутикулата до края на свободния край  /по центъра/ и се сравнява с дължината на ноктитте върху еноименните пръсти на двете ръце  /малкото пръстче с малкото на другата ръка и т.н./  и в съответствие на един с друг

 • Дължината трябва да бъде по правилата на конкурсния стил: съотношението на дължината на нокътното легло и свободния - 1:1, дължината на ноктите трябва да изглежда балансирано и хармонично върху ръцете на модела

 

Лунули — 5 точки

 

 • Лунулите трябва да бъдат изтеглени и върху тях да има правилно нанасяне

 • Лунулите да не бъдат изпилени

 • Лунулите хармонично да изглеждат върху ноктите

 

Завършване — 5 точки

 

 • Цялата повърхност на ноктите трябва да бъде гладка и много блестяща  /без драскотини/

 • Краищата на ноктите да бъдат гладки и завършени

 • Ноктите трябва да бъдат старателно изчистени  /без прах/

 

Общо впечатление — 5 точки

 

 • Ноктите изглеждат завършени и нямат нужда от доработване

 • Дебелината на ноктите трябва да съответства на конкурсния стил, дебелината на визитна картичка 0,01 -0,03 дюйма (0,254 — 0,762 милиметра)

 • Не са разрешени украшения върху ръцете и китките на модела

bottom of page