top of page

MIXED MEDIA NAIL ART / Mикс Mедия Нейл Арт (задочна)

 

1. Участниците трябва да използват всяка една от следните техники: ЗД найл арт, Ръчно рисуване и въздушна четка или трябва да се използва алтернативна техника. Липсата на един от тези елементи води до 10 наказателни точки за всяка не използвана техника.

2. Работата трябва да е изпълнена на 10 самостоятелни фабрични удължителя. Те не могат да бъдат конструирани от неспециалист. Трябва да са от кутията на производителя. Дължината на удължителите не трябва да надвишава 5.08см (2 инча), а ширината не повече от 1,9см (3/4 инча) по извивката им. Удължителите трябва да са в градация по размер. Завършените удължители трябва да могат да се разделят един от друг. Удължителите трябва да останат индивидуални и да не са прикрепени един към друг. Дизайнът трябва да обхваща всичките 10 удължителя като картина, но удължителите трябва да останат индивидуални. Ако удължителите не отговарят на изискванията, дизайнът може да бъде дисквалифициран или да получи приспадане на точки.

3. Работата трябва да бъде представена на подложка с равна повърхност един цвят без текстура, без огледален ефект. Размерът на монтажната повърхност трябва да бъде максимум 15,24см.(6 инча) широк с 20,32см. (8 инча) дължина и 0,635 см. (1/4 инча)  височина и трябва да бъде ПЛОСКА, РАВНА И ЗДРАВА. 

4. Състезателите трябва да подготвят и представят писмено описание в две части едната с подробности за продуктите и процесите, използвани за създаване на творбата (НЕ посочвайте конкретни марки или производители) и една, която разказва историята на вашата интерпретация на темата. Непредоставянето на тази информация ще води до приспадане на 5 точки от общия резултат. НЕ ВКЛЮЧВАЙТЕ ИМЕТО СИ.

5. Mixed Media Nail Art ще се оценява по следните критерии: оригиналност, визуален интерес, цвят, представяне, баланс, дизайн и детайли, дължина на удължителя, цялостно впечатление, сложност, размери, изработка и тема.

 

Тези правила важат за всички категории: 

 

1. Трябва да се спазват всички правила, посочени за всяка отделна категория на състезанието (3-D Nail Art, Hand Painted Nail Art и Airbrush Nail Art).

2. Състезателите НЕ могат да използват изображения, дизайни или лога, защитени с авторски права.

3. Цялата работа трябва да бъде завършена преди състезанието. Няма да има работно място, места за сядане или електрически контакт.

4. Оригиналният цвят на удължителя НЯМА значение.

5. Може да се използва топ лак, UV гел уплътнител или блестящ лак.

6. НЕ могат да се използват калъпи за подпомагане на всеки дизайн.

7. Състезателите могат да използват подобна версия на защитено с авторски права изкуство, дизайн или лого, но те не трябва да са идентични с оригинала.  Ако произведението на изкуството не отговаря на критериите, съдиите ще определят приспадането на точки.

8. Всеки 3-D Nail Art, Hand Painted Nail Art и Airbrush Nail Art, който вече е спечелил първо място, в което и да е състезание NAILPRO, не може да бъде използван повторно от победителя или копиран от други състезатели в следващите състезания Nailpro.  Съдииският екип на Nailpro ще дисквалифицира всеки дизайн, който сметне за твърде подобен на печеливш дизайн. Всяка дискусия с екипа на конкурса Nailpro относно дизайни ще се провежда при строга конфиденциалност.

 

Тези правила важат само за частта от работата 3-D Nail Art

 

1. Цялото 3-D Nail Art трябва да бъде направено от професионални продукти за нокти (мономер и цветен акрилен прах, УВ гел, обвивки и лепило, лак, кристали и др.)

2. 3-D дизайнът не може да стърчи повече от 1” (2,54 см) на височина от повърхността на върха.  Никоя част от входа не може да се простира над основата 6×8″.

3. Могат да се използват декорации или украшения, но НЕ трябва да надвишават 25% от цялостния дизайн.

 

 Тези правила важат само за Hand Painted Nail Art

 

1. Цялата работа трябва да се извършва само с ръчно рисуване. Могат да се използват само боя, лак за нокти и гел лак.

 

 Тези правила се прилагат само за Airbrush Nail Art

 

1. Цялата работа трябва да се извършва само аерограф и с боя за аерограф

Критерии за оценяване

Съдия 1

 

Оригиналност — 5 точки

 

 • Дизайн - иновационен (нов и оригинален)

 • Дизайн - уникален (отличава се от другите)

 

Визуален интерес — 10 точки

 

 • Дизайнът привлича вниманието

 • Дизайнът задържа вниманието

 

Цвят — 10 точки

 

 • Цветовете украсяват дизайна

 • Цветовете изглеждат хармонично

 

Презентация — 5 точки

 

 • Презентацията е оформена в съответствие с правилата на Микс Медиа, 3-Д, Ръчна рисунка и аерография

 • Работатае презентирана така, все едно е особено произведение на изкуството

 • Участникът се е погрижил презентацията да бъде была чиста и акуратна

 

Съдия 2

 

Баланс — 10 точки

 

 • Отделните елементи на дизайна са балансирани, дизайнът не е претрупан и в същото време не е недостатъчен

 • Всичките части и детайли се намират в обща хармония

 

Дизайн и детайли — 10 точки

 

 • Дизайнът съответства на темата

 • Дизайнът е добре обмислен

 • Детайлите на дизайна са акуратни и ясни

 • Дизайнът е адекватно детайлизиран

 

Дължина на удължителите — 5 точки

 

 • Удължителите са степенувани по размер и дължина

 • Дължината на удължителите е не повече от 2 дюймов (5,08 см)

 • Ширината на удължителите в плоско състояние е не повече от ¾ дюйма (1,9 см)

 

Общо впечатление  - 10 точки

 

 • ​Дизайнът създава превъзходно впечатление

 • Дизайнът е без недостатъци, не изисква доработка

 

Съдия 3

 

Сложност — 10 точки

 

 • Дизайнът демонстрира високо майсторство и особени професионални навици

 • Дизайнът е създаден с помощта на няколко различни техники

 

Размери — 10 точки

 

 • Работата съответствана заявените в правилата размери

 • Работата изглежда балансирана

 • Дизайнът се издига над повърхността на изкуствения нокът на повече от 1 дюйм (2,54 см)

 

Майсторство — 10 точки

 

 • ​Общото качество на работата демонстрира невероятни художествени способности на автора

 • Майсторството е очевидно и не изисква доказателства

 

Тема — 5 точки

 

 • Темата е очевидна и напълно разкрита

 • Темата се проследява върху всичките 10 нокътя

bottom of page