top of page

ФОРМУЛЯРИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ. ВАЖНО!

Nailpro Europe ви предоставя формуляр за информация за снимките и други формуляри,
които трябва да изтеглите, подпълните и изпратите на имейл: nailprobulgaria.eu@gmail.com,
щом подадете вашата форма за регистрация за участие.
Моля, следвайте връзката по-долу:
Формулярите трябва да бъдат подписани от следните хора:
- от Фотографът натисни ТУК
Формуляр за Неизключителни права за снимките - удостоверява съгласието на фотографа,
който е направил снимките (ако има такъв) Nailpro да използва, снимките за целите на
конкурса.
- от Нейл стилиста натисни ТУК

Формуляр за Неизключителни права за снимките - удостоверява
съгласието ви Nailpro да използва, снимките ви за целите на конкурса.

- от Модела, който е сниман натисни ТУК

Формуляр за Неизключителни права за снимките - удостоверява
съгласието на модела, който е сниман Nailpro да използва, снимките за целите на конкурса.

- за Модела Формуляр за съгласие натисни ТУК

Удостоверява, съгласието на родителите ако модела ви няма 18 години.


Липсата на попълнени формуляри или непълни формуляри автоматично ще премахне
регистрацията Ви!

bottom of page