top of page

16 - 17.06.2024 – на живо Nailpro Bulgaria

Вижте програмата на конкурса Nailpro България 2024 ТУК

и обезателно се запознайте с правилата за участие ТУК

Nailpro Europe ви предоставя формуляри, които задължително трябва да изтеглите, подпълните и изпратите на имейл: nailprobulgaria.eu@gmail.com, с подаването на формата за регистрация за участие. Изтеглете ТУК

ПОЯСНЕНИЯ

Състезателите са длъжни да декларират квалификацията си по време на регистрацията, ако състезанието не е разделено:

Вашата квалификация е:

  • нов участник

  • дебют

  • ветеран

  • не дивизионнна

 

ОБЯСНЕНИЕ НА КВАЛИФИКАЦИИ

Нов участник – участник, който не е участвал в никакви конкурси до този момент.

Дебют - участник, който НЕ е печелил 1-во място на нито един дивизионен конкурс в художествената или техническата категория.

Ветеран - участник, който е печелил 1-во място в категория на дивизионни конкурси в художествената или техническата категория.

Недивизионно състезание, което включва и двете групи участници: начинаещи и ветерани. Получаването на първо място не дава възможност на участника да премине от начинаещите към групата на ветераните.

 

За всякакви въпроси, моля, свържете се с нас на nailprobulgaria.eu@gmail.com или на телефон: 0897886840

 

Такси за участие ЗА ВСЯКА КАТЕГОРИЯ!

Ветеран – 65 евро

Дебют – 60 евро

Недивизионна номинация – 55 евро

Нов участник - 50 евро

Запиши повече номинации на оптимална цена!

4 категории – 5%

6 категории – 10%

8 категории – 15%

10 категории – 20%

12 категории –25%

 

Регистрацията ще бъде закрита на 15 юни!

ИЗБЕРЕТЕ НОМИНАЦИИ

bottom of page